loading...

Lý do đặc biệt khiến tôn giả Ca Diếp chỉ nhận bố thí từ người nghèo

Đức Phật có nhiều đệ tử, trong đó có Tu Bồ Đề và Ca Diếp là hai trong số những người nổi trội nhất. Nhưng họ lại thường bất đồng ý kiến về chuyện khất thực. Ca Diếp chỉ muốn xin bố thí từ người nghèo, còn Tu Bồ Đề lại muốn khất thực ở những nhà giàu có.

Một hôm, tôn giả Ca Diếp đến một tòa thành, chợt bắt gặp một bà lão rất nghèo khổ. Bà lão không nhà cửa, không thân thích, ngày lang thang kiếm ăn trên đường phố, đêm trú mình ở góc hẻm tối tăm. Manh áo trên mình bà là một mảnh vải rách. Hôm ấy, bà đổ bệnh, gần như nằm liệt không ngồi dậy nổi, chừng như đang hấp hối.

Chỗ bà nằm có nhiều mảnh ngói vỡ. Một người qua đường thương xót bà lão nên đổ nước vo gạo trên miếng gói vỡ để bà lão uống cầm hơi khi đói khát. Ca Diếp trông thấy bà lão, liền tiến tới khất thực. Bà lão nhìn thấy Ca Diếp thì cố gượng ngồi dậy, thở hổn hển, đoạn hỏi: “Ngài nghèo hơn tôi sao? Tôi rất yếu, không miếng ăn, không mảnh vải che thân, đang nằm chờ chết. Tôi còn gì để bố thí đây?”.

Nghe vậy, Ca Diếp ôn tồn giảng giải cho bà lão: “Hôm nay tôi đến xin thức ăn của bà chính là để giúp bà. Nếu tôi cho bà thức ăn, tiền bạc thì vẫn chỉ là càng khiến bà nghèo hơn, khổ hơn. Nhưng nếu bà cho tôi chút gì lúc này thì chính là bà đã tích được đại đức, kiếp sau có thể tái sinh vào gia đình giàu có hoặc lên thiên thượng hưởng phúc dài lâu”.

hqdefault

Bà lão nghe Ca Diếp nói thì xúc động nghẹn lời. Nhưng khổ nỗi bà nhìn quanh chẳng thể tìm được món đồ nào tử tế để bố thí cho Ca Diếp. Bà buồn bã nhìn tôn giả Ca Diếp nói: “Tôi mang ơn lời dạy bảo của ngài nhưng chẳng tìm được chút thức ăn hay quần áo nào để bố thí cả.

Ca Diếp lại nói: “Người nghèo nhất chính là những kẻ giàu có mà chẳng muốn cho đi”.

Nghe lời ấy, bà lão bỗng mặt mày hớn hở, vui sướng, hai tay nâng những miếng ngói vỡ còn chút nước vo gạo ở trong dâng cho Ca Diếp. Ca Diếp kính cẩn tiếp nhận và uống ngay trước mặt bà lão.

Đối với người phật tử chúng ta việc bố thí và cúng nhường như là một bổn phận xuyên suốt cuộc đời của một người phụng sự phật pháp và từ tâm với chốn sinh. Đức Phật dạy trong 6 pháp ba la mật, bố thí làm đầu và muốn trồng căn lành ở Tam bảo, phải cúng dường chư Tăng là việc chính. Vì vậy, bố thí và cúng dường là đề tài mà Tăng Ni, Phật tử phải quan tâm. Bố thí và cúng dường thế nào cho đúng là vấn đề đặt ra.

Phật nói muốn lên bờ giác phải bố thí, nhưng tại sao chúng ta bố thí cả tài sản mà cuộc đời chúng ta không thay đổi. Phật nói không sai, nhưng chúng ta không áp dụng đúng, nên phước không sanh mà nghiệp sanh. Còn cúng dường chư Tăng cũng thế, cúng dường đúng pháp sanh phước, không đúng thì sanh tội. Cho nên, nếu hiểu đúng và làm đúng lời Phật dạy sẽ có kết quả tốt đẹp.

Bình luận


Copyright © 2016 Gác 8